08.05.2022 - 16.10.2022

Velkommen til Ti på Topp Stjørdal 2022

Bli med!

1593

Registrerte turer

180

Registrerte deltakere

9

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 7. Husåsen 345
2 3. Sutterøyberget 238
3 8. Irmahytta 222
4 4. Vollshaugen 144
5 10. Bjørghåmmåren 130

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Hei sprekinger!

Husk båndtvangen! God tur

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
1. Skordalsvola 99
2. Haverkleiva 99
3. Sutterøyberget 238
4. Vollshaugen 144
5. Forbordsvollen 408 m 114
6. Vikåsen/Våttån 300 m 122
7. Husåsen 135 m 345
8. Irmahytta 311 m 222
9. Klimpen 604 m 80
10. Bjørghåmmåren 176 m 130

Siste nytt fra Ti På Topp