05.05.2019 - 13.10.2019

Velkommen til Ti på Topp Stjørdal 2019

Bli med!

1648

Registrerte turer

179

Registrerte deltakere

9

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 4 - Reppasberg-runden 341
2 6 - Spigiln 314
3 5 - Ole Vig-bautaen 201
4 7 - Vikåsen/Våttån 159
5 3 - Skardshåmmår-runden 151

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
1 - Husåsen 135 m 144
2 - Bukammen 235 m 51
3 - Skardshåmmår-runden 151
4 - Reppasberg-runden 341
5 - Ole Vig-bautaen 462 m 201
6 - Spigiln 314
7 - Vikåsen/Våttån 159
8 - Svartkamhytta 106
9 - Sjetnbuin 40
10 - Høgberget 141