08.05.2022 - 16.10.2022

Velkommen til Ti på Topp Stjørdal 2022

Bli med!

1712

Registrerte turer

180

Registrerte deltakere

10

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 7. Husåsen 382
2 3. Sutterøyberget 253
3 8. Irmahytta 239
4 4. Vollshaugen 155
5 10. Bjørghåmmåren 140

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
1. Skordalsvola 108
2. Haverkleiva 102
3. Sutterøyberget 253
4. Vollshaugen 155
5. Forbordsvollen 408 m 118
6. Vikåsen/Våttån 300 m 128
7. Husåsen 135 m 382
8. Irmahytta 311 m 239
9. Klimpen 604 m 87
10. Bjørghåmmåren 176 m 140

Siste nytt fra Ti På Topp